Ochrana údajov

info@stavmix.com

0905 603 536

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ

Prevádzkovaľ a správca osobných údajov je spoločnosť Miroslav Polka - STAVMIX, IČO: 46176969.

Dôvod a účel spracúvania údajov

Dôvod spracovávania:

Osobné údaje sú na webovom sídle spoločnosti (STAVMIX - "Stavmix.com") spracovávané za účelom kontaktovania zákazníka a následného vypracovania cenovej ponuky. Právny základ takéhoto spracúvania je súhlas dotknutej osoby podľa § 13 odst. (1) písmeno a) Zákona o ochrane osobných údajov.

Spracovaný údaj - meno:
Vaše meno potrebujeme pre oslovenie a identifikáciu Vás ako zákazníka.

Spracovaný údaj - telefónne číslo, email:
Váš email spolu s tel. číslom spracúvame pre následnú komunikáciu ohľadom cenovej ponuky, prípadne iného obchodného vzťahu.

Doba uchovávania osobných údajov

Uchovávanie osobných údajov zákazníka je potrebné najmenej po dobu 2 rokov. Táto doba sa môže predĺžiť až na zákonnom stanovenú lehotu 10 rokov v prípade, ak bude našou spoločnosťou vystavený účtovný doklad na vaše meno.

Dodatočné informácie

Komu údaje poskytujeme?

Vaše údaje neposkytujeme žiadnym tretím stranám - s výnimkou nášho hostingu (Websupport s.r.o), na ktorom sú údaje bezpečne uložené. Prenos údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje.

Aké práva si môžem uplatniť?

V súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov vám vyplývajú nasledujúce práva:

  • Právo na zrušenie súhlasu so spracovaním údajov
  • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
  • Namietať spracúvanie osobných údajov
  • Právo požadovať prístup k vašim údajom
  • Právo na zmenu a opravu vašich osobných údajov

Kde vás môžem kontaktovať?

Prevádzkovateľa osobných údajov môžete kontaktovať na email info@stavmix.com.

Zavolajte nám